POLITICA DE SECURITATE

 

Ne dorim  ca vizitatorii paginii noastre de internet sa se simta protejati si confortabil, deoarece respectam viata privata a clientilor nostri. In acest scop, am stabilit proceduri care asigura prelucrarea datelor personale intr-un mod responsabil.

Va rugam sa cititi cu atentie Politica noastra de securitate, care va informeaza despre tipul de date pe care le colectam, scopurile pentru care le colectam si le vom utiliza, drepturile si optiunile Dvs in legatura cu utilizarea datelor, modul in care datele Dvs sunt prelucrate si cui pot fi dezvaluite, perioada de stocare si modul in care ne puteti contacta in caz ca aveti neclaritati cu privire la modul de prelucrare a datelor.

Site-ul nostru poate contine linkuri catre si de la site-urile retelelor noastre partenere si ale afiliatilor. Daca urmati un link catre oricare dintre aceste site-uri, Va rugam sa retineti ca aceste site-uri au propriile politici de securitate, pentru care nu ne asumam nicio raspundere. Va rugam sa verificati aceste politici inainte de a trimite orice date personale pe acele site-uri.

  1. IDENTITATEA OPERATORULUI

1.1. Operator de date este SF1 CLIPS SRL, cu sediul in  mun.Chisinau, str.Arborilor 21, MD-2025, Republica Moldova, IDNO 1018600042402, telefon de contact +37322838285, e-mail:  info.md@sf1clips.com.

1.2. SF1 CLIPS SRL aplica practicile si metodele de comercializare a articolelor de bijuterie din cadrul grupului PANDORA, inclusiv modul de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clientilor, realizind aceste activitati pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. SF1 CLIPS SRL nu are desemnat un responsabil de protectia datelor. Orice neclaritati, obiectii, reclamatii, cereri in legatura cu prelucrarea datelor Dvs si exercitarea drepturilor  subiectuui de date pot fi adresate la adresa si contactele operatorului de date, indicate mai sus.

        2. SCOPUL PRELUCRARII SI TEMEIUL LEGAL
2.1.    Prelucram datele Dvs cu caracter personal cu scopul:
2.1.1. tinerea evidentei consumatorilor ce au procurat sau care intentioneaza sa procure produse  din reteaua PANDORA;
2.1.2. realizarea obligatiilor legale, precum si a intereselor legitime ale operatorului in legatura cu vinzarea si livrarea produselor din reteaua PANDORA, cum ar fi dar nu se limiteaza la: oferirea suportului si deservirii clientilor, raportarilor catre autoritatile publice de resort, prelucrarii datelor in cadrul grupului, evaluarea si imbunatatirea serviciilor etc.;
2.1.3. oferirea serviciilor de marketing direct;
2.1.4. prelucrarea cookies;
2.1.5. onorarea altor obligatii ce rezulta din raportul juridic stabilit cu clientii.
2.2. SF1 CLIPS SRL nu prelucreaza datele cu caracter personal in alte scopuri decit cele indicate.   
2.3. Temeiul juridic al prelucrarii datelor Dvs in sistemul de evidenta Clienti este art.5, alin.(5), lit.a) din Legea privind protectia datelor cu caracter personal nr. 133/08.07.2011.
Avind in vedere ca prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care subiectul datelor este parte sau pentru luarea unor masuri inaintea incheierii contractului, la cererea subiectului, nu se va cere consimtamintul in cazurile:
a) actiunilor necesare inaintea incheierii contractului ce se refera la deschiderea profilului de utilizator prin  intermediul unei adresari la telefon, perfectarea si examinarea anchetei consumatorului, preluarea comenzii;
b) activitatilor indispensabile executarii contractului care se refera la tinerea evidentei consumatorilor, oferirea suportului fata de produsele vindute, evaluarea si imbunatatirea serviciilor, precum si alte aspecte de ordin civil care rezulta din raporturile juridice incheiate.
2.4. Consimtamintul la prelucrarea datelor cu caracter personal va fi cerut pentru fiecare situatie care nu este acoperita de raportul contractual. Oferirea consimtamintului pentru astfel de prelucrari este optionala si nu poate influenta volumul si calitatea raporturilor deja stabilite.  
2.5. Se va solicita consimtamintul expres al subiectului de date in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul:
- marketingului direct,  
- operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care nu rezulta din raporturile contractuale,
-  daca datele cu caracter personal sunt colectate de la alti subiecti decit cei vizati in scop de marketing direct. 

      3. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
3.1. Prelucram datele Dvs strict necesare pentru completarea formularelor comenzilor/cererilor Dvs, expedierea si predarea bunurilor procurate. Astfel, prelucram urmatoarele categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de livrare,  numar de telefon de contact, bunul procurat, rechizitele bancare si modalitatea de plata, semnatura   , precum si cereri, reclamatii si alte informatii comunicate de catre Dvs legate de obiectele procurate/serviciile prestate.
3.2. Nu colectam date sensibile (categorii speciale de date) despre Dvs.
3.3. Comunicarea datelor cu caracter personal mentionate supra este voluntara. Necomuniarea datelor duce la imposibilitatea vinzarii si/sau livrarii de bunuri catre Dvs.

        4. DESTINATARI
4.1.    Operatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
4.1.1.    persoana imputernicita    de catre operator conform contractului/ instructiunii;
4.1.2.    subiectul de date sau reprezentantul sau legal;
4.1.3.    organele de control la solicitarea acestora;
4.1.4.    companiile din grup.
4.2. Datele Dvs sint accesate doar de angajatii nostri, carora informatia le este necesara pentru a realiza activitatea noastra de afaceri, in cazul existentei unei solicitari din partea Dvs sau in scopul realizarii interesului legitim sau unei obligatii legale a operatorului. Toti salariatii nostri sint instruiti privind responsabilitatea de protectie a vietii private si a datelor.
4.3. Este exclusa transmiterea datelor catre terti. 
4.4. In cazul in care transmiterea catre terti a datelor cu caracter personal este necesara pentru procesarea comenzii Dvs si aceasta nu poate fi anonimizata/pseudonimizata, Va vom informa cu privire la acest lucru si vom solicita consimtamintul Dvs.   

      5. MODUL DE COLECTARE SI PRELUCRARE A DATELOR
5.1. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in acest sistem de evidenta in format mixt: automatizat (electronic) prin intermediul serviciului web – www.pandorashop. md, telefonic sau prin email si pe suport de hirtie atunci, cind va livra produsele la locul destinatiei care vor fi insotite de documentele fiscale in care pot fi consemnate datele cu caracter personal ale clientilor. 
5.2. Datele cu caracter personal pot fi colectate de la subiectul de date cu caracter personal sau de la alte persoane care detin consimtamintul subiectului de date cu caracter personal vizat pentru astfel de operatiuni de prelucrare a datelor. 
5.3.  Nu colectam date personale ale persoanelor cu virsta sub 18 ani. Daca descoperim ca am colectat accidental date personale care se refera la o persoana cu virsta sub 18 ani, aceste informatii vor fi sterse imediat din evidenta noastra. Daca aveti sub 18 ani, contactati-ne prin intermediul parintelui sau tutorelui, deoarece nu putem colecta si utiliza datele Dvs fara consimtamintul expres al parintelui sau tutorelui Dvs.
5.4. Colectarea datelor cu caracter personal va avea loc dupa ce subiectul confirma ca a luat cunostinta cu conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Subiectul de date va fi informat despre aceste cerinte inclusiv telefonic sau fata in fata. Termenele si conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt afisate la sediul si pe pagina web - www.pandorashop.md .
5.5. Datele cu caracter personal pot fi comunicate direct de catre subiectul datelor cu caracter personal prin intermediul telefonului catre angajatii operatorului sau la sediul magazinului PANDORA  si pe pagina web - www.pandorashop.md .
5.6. Datele cu caracter personal sunt sistematizate prin intermediul solutiei software NB Soft , care stocheaza datele cu caracter personal pe suporturile hardware.
5.7. Masurile tehnice si organizatorice necesare privind tinerea soft-ului NB Soft sunt asigurate de catre operator si persoana imputernicita. 
5.8. In fiecare situatie in care va fi modificat modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, consumatorii vor fi preavizati, oferindu-li-se un termen rezonabil privind oferirea consimtamintului sau manifestarii dreptului de opozitie.

       6. DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE
6.1.    Dreptul la informare - dreptul de a fi informat, inainte de a fi colectate si prelucrate datele cu caracter personal, cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea privind protectia datelor cu cara cter personal, precum si conditiile in care pot fi exercitate.
6.2.     Dreptul de acces la date - dreptul de a obtine de la operator, in temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului daca datele Dvs cu caracter personal au fost sau nu prelucrate de noi, informatii referitoare la scopurile si categoriile de date prelucrate, destinatarii carora le sint dezvaluite datele, modul in care se efectueaza prelucrarea automatizata a datelor, consecintele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date si modul de exercitare a dreptului de interventie asupra datelor.
6.3.    Dreptul de interventie – dreptul de a cere rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea informatiilor a caror prelucrare nu este conforma cu cerintele Legii privind protectia datelor cu caracter personal, in special a datelor incomplete sau inexacte.
6.4.    Dreptul de opozitie - dreptul de a Va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia Dvs particulara, ca datele Dvs sa fie obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale care prevad altfel. 
6.5.    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - este posibilitatea de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta Dvs, care a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari automatizate, destinate sa evalueze unele aspecte ale personalitatii, precum comportamentul ori alte asemenea aspecte.
6.6.    Dreptul la justitie - dreptul de a Va adresa Centrului National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea sau repunerea in  drepturile lezate. 
6.7.    Pentru exercitarea drepturilor Dvs, Va rugam sa ne contactati la  info.md@sf1clips.com  sau la adresa postala municipiul Chisinau, Republica Moldova, str.Arborilor, 21, MD-2025.

        7. STOCAREA DATELOR
7.1.    Datele cu caracter personal care au fost colectate manual, sunt stocate la sediul nostru, accesul la date fiind restrictionat.
7.2.    Stocarea datelor cu caracter personal in format electronic se efectueaza pe serverele companiei NBSoft, Serbia, a carei termeni si conditii de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi accesate la https://www.nbsoft.rs/en/privacy-policy, iar in format manual (pe suport de hirtie) la adresa juridica a SF1 CLIPS SRL.
7.3.    Datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in cadrul cererilor/comenzilor de procurare vor fi stocate de catre operator pe o perioada nedeterminata, dar nu mai mult de 3 ani.  
7.4.    Datele cu caracter personal  care se contin in sugestii, aprecieri sau critici vor fi sterse de noi cel tirziu dupa 30 de zile de la raspunsul nostru care ti-a fost oferit. Pastrarea pe aceasta durata este necesara, deoarece se poate intimpla ca clientul sa ne contacteze din nou in legatura cu un raspuns in aceeasi privinta, iar noi trebuie sa putem consulta corespondenta anterioara.
7.5.     Solutiile soft asigura tinerea evidentei log-urilor privind accesul persoanelor precum si al activitatilor realizate in sistem pe un termen nu mai mic de 2 ani din momentul inregistrarii acestora.
7.6.    In cazul in care subiectul de date nu va dori sa beneficieze de serviciile companiei, la cererea acestuia, datele cu caracter personal care-l vizeaza vor fi:
a) arhivate pentru un termen nu mai mare de 6 ani din moment finalizarii raporturilor juridice;
b) pseudonimizate, in cazul in care subiectul de date va permite acest fapt;
c) anonimizate;
d) sterse sau distruse ireversibil. 

        8. TRANSFERUL TRANSFRONTALIER AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Data fiind apartenenta SF1 CLIPS SRL la grupul PANDORA, datele cu caracter personal prelucrate in acest sistem vor putea fi prelucrate transfrontalier in scopul realizarii cerintelor corporative, inclusiv in scopuri de marketing, prin acces la distanta, precum si in scopul pastrarii acestora in servere din strainatate.   
8.2. SF1 CLIPS SRL  asigura ca transferul transfrontalier de date cu caracter personal sa fie efectuat exclusiv in state care ofera garantii de protectie a datelor cu caracter personal pe teritoriile lor cel putin de nivelul stabilit pe teritoriul Republicii Moldova. 
8.3. Datele cu caracter personal colectate de catre SF1 CLIPS SRL  pot fi transmise  transfrontalier, cu consimtamintul clientului, in urmatoarele state: Republica Serbia;
8.4.    In scopurile declarate, urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale clientilor pot fi transferate in statele indicate mai sus:
8.4.1.    numele, prenumele;
8.4.2.    adresa de livrare (localitatea, strada, numarul);
8.4.3.    telefonul de contact mobil, telefonul fix;
8.4.4.    adresa de e-mail;
8.4.5.    bunul procurat;
8.4.6.    rechizitele bancare si modalitatea de plata;
8.4.7.    alti identificatori ai subiectului de date in cazul in care acesta le consemneaza in sistem precum: cererea, solicitarea, reclamatia sau orice alt tip de informatii care sunt strins legate de obiectul contractului si care sunt oferite de catre subiect.   
8.5 Inaintea transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal, SF1 CLIPS SRL notifica Centrul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal in vederea autorizarii unui astfel de transfer, conform cerintelor legale.
8.6. SF1 CLIPS SRL va asigura ca datele cu caracter personal care fac obiectul transferului transfrontalier sa fie colectate si procesate in mod legal; colectate pentru obiective determinate, explicite si legitime si neprelucrate ulterior in mod incompatibil cu aceste obiective; pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate.

       9. DATE CLICK-STREAM
9.1. Cind vizitati site-ul nostru, datele sunt trimise din browserul Dvs catre serverul nostru. Aceste date ne permit sa ne optimizam serviciile si sa va imbunatatim experienta de navigare pe site-ul si aplicatiile noastre. Datele sunt colectate si stocate automat de noi sau de terti in numele nostru.
9.2. Putem colecta informatii despre computerul Dvs in scopuri de administrare a sistemului site-ului nostru, precum si pentru a comunica informatii agregate pentru analiza interna de marketing. Acestea sunt date despre comportamentul de navigare al utilizatorilor nostri si pot include urmatoarele:
● adresa IP;
● data si timpul vizitarii;
● URL de referinta (pagina vizitata anterior);
● Pagini vizitate si istoricul vizitarii site-ului nostru;
● Informatii despre browser (tip, versiune , sistem de operare, etc.)

          10. UTILIZAREA MODULELOR COOKIE
10.1. Noi utilizam cookie-uri pe site-ul nostru. Prelucram cookie-urile pe sesiune si fixe. 
10.2. Cookie-urile fixe sunt fisiere temporare ce ramin in terminalul utilizatorului pina la terminarea sesiunii sau la inchiderea aplicatiei (browserului web). Cookie de sesiune sunt sterse automat la terminarea sesiunii de internet.
10.3. Cookie-urile in sine nu solicita si nu sunt alaturate altor informatii care ar putea duce la identificarea vizitatorilor.
10.4. Va rugam sa cititi Politica noastra privind cookie-urile pentru a afla mai multe despre modul in care utilizam cookie-urile si despre politicile de confidentialitate ale partilor de la care utilizam instrumente de analiza web sau din care am integrat plugin-uri pe site-ul nostru.

         11. ACTUALIZAREA DATELOR
11.1. Pentru realizarea obligatiilor sale legale, SF1 CLIPS SRL va actualiza datele cu caracter personal, in urmatoarele situatii:
a) Subiectul de date cu caracter personal a comunicat date incomplete sau incorecte. 
In special, actualizarea datelor va avea loc in temeiul acestui motiv, in cazul in care clientul nu comunica sau  comunica incorect datele cu caracter personal ce sunt obligatorii pentru vinzarea si livrarea bunurilor. 
b) Subiectul de date cu caracter personal nu a efectuat nicio procurare pe parcursul a  12 luni, calculate de la ultima sa procurare.
c) In situatii neordinare, cind SF1 CLIPS SRL receptioneaza reclamatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de la persoane terte sau de la subiecti, ori reiesind din alte interese legitime, inclusiv in cazul in care depisteaza ca datele cu caracter personal sunt prelucrate incorect. 
11.2. In toate cazurile subiectul de date poate accesa datele sale cu caracter personal si le poate modifica. Pentru aceasta el trebuie sa trimita un mesaj  la info.md@sf1clips.com.

         12. CONSIMTAMINTUL PENTRU NEWSLETTER SI MARKETING DIRECT
12.1. Prin   acest site, aveti posibilitatea de a va abona la newsletterul PANDORA. Consimtamintul Dvs reprezinta temeiul juridic pentru prelucrarea datelor pentru trimiterea newsletterului.
12.2. Scopul prelucrarii datelor este informarea abonatilor despre bunuri si campanii promotionale ale PANDORA, precum si informatii privind ofertele, dar fara a ne limita la acestea.
12.3. Prin confirmarea abonarii, Dvs acordati consimtamintul pentru prelucrarea datelor in scopurile precizate in declaratia de consimtamint. Fara confirmarea sau activarea linkului de confirmare, nu vom trimite niciun newsletter. In masura in care Va abonati la newsletter, acceptati faptul ca SF1 CLIPS SRL poate prelucra adresa Dvs de e-mail pentru a putea trimite pe e-mail newsletterul.
12.4. E-mailurile trimise de catre PANDORA care contin newsletterul sau marketing direct includ optiunea de a va dezabona urmind instructiunile din e-mail. Daca nu doriti sa primiti e-mailuri de la noi, puteti face clic pur si simplu pe hyperlinkul de dezabonare si vom inceta sa va trimitem e-mailuri, iar date de abonat sint sterse.
12.5. Pentru toate celelalte tipuri de mesaje pe care le puteti primi de la noi, cum ar fi anunturi de intretinere sau notificari administrative, primirea acestora poate fi incheiata doar prin stergerea contului dvs. Aceste mesaje sunt o parte obligatorie a contului de utilizator si utilizarea conexa a site-ului nostru. Contactati-ne la info.md@sf1clips.com pentru a va sterge contul.
12.6. Daca doriti sa va retrageti consimtamintul pentru a primi informatii promotionale si oferte in general, inclusiv prin servicii postale, e-mail, mesaje text, telefon sau orice alt mijloc electronic, puteti face acest lucru in orice moment, in scris catre SF1 CLIPS SRL, str. Arborilor 21, mun.Chisinau MD-2025 sau prin trimiterea unui e-mail la info.md@sf1clips.com.