DREPTUL DE REVOCARE  A CONTRACTULUI

 

Aveţi dreptul de a revoca prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice.

Perioada de revocare expiră după 14 zile calendaristice începînd din ziua în care dumneavoastră sau un terţ, altul decît curierul, indicat de dumneavoastră, intraţi în posesia fizică a produselor sau obţineţi controlul asupra produselor.  Se consideră că ați intrat în posesia fizică a produselor la data semnării pe factura de livrare (factura postala expres).

Pentru a vă exercita dreptul de revocare trebuie să informaţi SF1 CLIPS SRL, cu sediul în mun.Chișinău, str.Arborilor, 21 magazin Pandora, la adresa de email info@pandorashop.md si la numărul de telefon +37369329032  cu privire la decizia dumneavoastră de revocare a contractului, utilizînd o declaraţie neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă sau poşta electronică). În acest scop, puteţi folosi modelul de revocare pe care îl puteți descărca aici; folosirea acestuia nu este însă obligatorie. Cererea scrisă pe hîrtie se semnează olograf. Cererea transmisă prin posta electronică nu este obligatoriu a fi semnată, dar poate fi semnată cu semnatura electronică.

Daca depuneti cererea de revocare prin posta electronică, vă vom transmite fără întîrziere, prin poşta electronică confirmarea de primire a cererii dvs.,

Pentru a respecta termenul-limită de revocare este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea perioadei de revocare.

 

Consecinţele revocării

Dacă revocaţi contractul, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întîrzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai tîrziu de 14 zile calendaristice de la data la care sîntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de revocare a contractului.

Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Putem amîna rambursarea pînă la data la care primim înapoi produsele sau pînă în momentul în care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Bunul poate fi restituit la sediul Vînzătorului: magazin “Pandora” al SF1 CLIPS SRL, mun.Chisinau, str.Arborilor, 21, CC Shopping MallDova sau îl puteți  transmite prin curier la sediul Vinzatorului menționat anterior. Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor, în dependenta de mijlocul de transport/expediere pe care îl alegeti. Costul aproximativ este estimat la tariful maxim al serviciilor de transport în regim taxi în mun.Chisinau la data returnării.

În cazul revocării contractului, bunul returnat nu trebuie să fi fost folosit, să nu aibă defecte și/sau lovituri mecanice, starea bunului să permită vânzătorului o nouă comercializare, să fie păstrat sigiliul produsului si să se prezinte un document care confirmă faptul cumpărării (de exemplu: factura fiscală, bon de casă, orice alt document ce dovedeşte legătura între cumpărător şi produsul procurat de la SF1 CLIPS SRL ).

Vânzătorul are dreptul de a efectua examinarea mărfurilor și să refuze revocarea în cazul în care condițiile menționate mai sus nu sînt respectate.

Bunul care se restituie trebuie transmis Vînzătorului în decurs de 14 zile calendaristice din data cînd ați transmis cererea de revocare a contractului.

Vă rugăm să luați cunoștință cu această informație înainte de finalizarea comenzii pe website. Veți putea finaliza comanda Dvs dacă confirmați că ați fost informat despre dreptul și condițiile de revocare, prin bifarea căsuței corespunzătoare, înainte de finalizarea comenzii.