TERMENI DE UTILIZARE PENTRU PAGINA WEB

Vă mulțumim că ați vizitat această pagină. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile conținute în acest document, deoarece fiecare utilizare a acestui site constituie acceptarea termenilor și condițiilor stabilite în prezentul document.

Fiecare referință de pe acest site la cuvintele „noi”, „pentru noi”, „noștri” și „Pandora” se referă la compania SF1 CLIPS SRL, care acționează în calitate de deținător al francizei Pandora pe teritoriul Republicii Moldova, acționând pe cont propriu, dar folosind numele de marcă Pandora.

 „Dvs.” se referă la orice persoană care accesează și / sau folosește acest site web.

Notificare de confidențialitate pentru pagina  web

Toate informațiile personale sau materialele trimise către acest site web sunt supuse termenilor și condițiilor stabilite în Politica de confidențialitate conținută pe această pagină web.

Acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea informațiilor

Deși depunem toate eforturile rezonabile pentru a asigura exactitatea și exhaustivitatea informațiilor conținute pe această pagină web, nu suntem responsabili dacă informațiile puse la dispoziție aici sunt incorecte sau incomplete. Utilizarea și acceptarea materialelor și informațiilor conținute pe acest site este în responsabilitatea fiecăruia individual. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați orice modificare a materialelor și informațiilor conținute pe acest site web.

Transfer

Orice comunicare sau material non-personal pe care îl transferați pe acest site prin e-mail sau oricare altă metodă, inclusiv orice informații, întrebări, comentarii, sugestii etc., este și va fi tratat ca informație publică și neprotejată. Orice lucru pe care îl încărcați sau îl postați devine proprietatea Pandorei și poate fi utilizat în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la reproducere, divulgare, transmitere, publicare, difuzare și publicare. Adițional, Pandora are libertatea de a utiliza în orice scop (inclusiv dar fără a se limita la dezvoltarea produsului, producția, publicitatea și plasarea) orice idei, opere de artă, invenții, dezvoltări, sugestii sau concepte conținute în orice comunicare pe care o trimiteți pe acest site web . Oricare astfel de utilizare va fi efectuată fără plata unei taxe către partea care trimite. Prin trimiterea informațiilor, vă asigurați, de asemenea, că dețineți dreptul de a trimite materialul / conținutul, că nu conține defăimări și că utilizarea lor de către Pandora nu va constitui o încălcare a drepturilor terților sau în alt mod constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile din partea noastră. Prin trimiterea oricăror idei, opere de artă, invenții, dezvoltări, sugestii sau concepte, sunteți de acord cu publicarea lor. Pandora nu este obligată să utilizeze și să publice informațiile primite.

Garanții și renunțări

Utilizarea aeestui site web este în responsabilitatea dumneavoastră exclusivă.

Excluderea răspunderii

Pandora și / sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui site web, pentru accountul nostru, nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau răspunderi directe, accidentale, indirecte, intenționate sau întîmplătoare, în orice mod rezultat din accesul, utilizarea, incapacitatea de utilizare, modificări ale conținutului acestui site web sau din orice alt site pe care îl accesați printr-un link de pe acest site web sau în măsura permisă de legea aplicabilă, din orice acțiuni pe care le asumăm , sau nu le asumăm, ca urmare a oricărui e-mail pe care ni-l trimiteți.

Toate materialele de pe acest site web pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Pandora nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile cauzată de viruși care ar putea infecta computerul dvs. sau orice altă proprietate, prin utilizarea, accesul sau descărcarea oricărui material de pe acest site web. Dacă decideți să descărcați materiale de pe acest site, faceți acest lucru pe propriul risc.

Acțiuni interzise

Este interzisă orice activitate pe care Pandora o poate considera inadecvată și / sau care va fi considerată ilegală sau interzisă de orice lege aplicabilă acestui site web, inclusiv, dar fără a se limita la:

Orice acțiune care constituie o încălcare a vieții private (inclusiv plasarea de informații private fără consimțământul persoanei) sau orice alt drept individual.

Utilizarea acestui site web pentru acuzare sau defăimare împotriva Pandorei, a angajaților săi sau a altor persoane sau orice acțiune care pune în pericol reputația Pandorei.

Sunteți de acord ca toate disputele și reclamațiile care apar la utilizarea acestei pagini web vor fi reglementate conform legii Republicii Moldova și vor intra sub jurisdicția exclusivă a instanțelor judecătorești ale Republicii Moldova.

Actualizarea notificărilor legale

Ne rezervăm dreptul de a modifica și corecta acești termeni fără o notificare prealabilă către clienții noștri. Fiecare client poate verifica condițiile actuale atunci când comandă un produs. Accesați această pagină periodic pentru a vizualiza informațiile noi.